Tiszavárkony

Ország: Magyarország

Tiszai szakasz: Közép – Tisza

Település leírása:

Tiszavárkony, a Tisza jobb partján fekvő község, gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Az ember jelenlétének nyomait már a korai időkből is megtaláljuk itt. Valószínűleg már a rézkorban és a szarmata korban is laktak itt emberek. Edénytöredékek kerültek elő az avar korból, az 1952-ben végzett ásatásokon. Régészeti feltárás indult a szomszédos Tószegen is. Előkerültek az AVAR korból különböző eszközök: horog, nyílhegy, kés, csákány stb.. . Ez a terület, de főleg a Tószegi rész nemzetközileg is elismert régészeti lelőhely.
A középkorban királyaink itt keltek át a Tiszán, vagy éppen itt találkoztak alattvalóikkal, ellenfeleikkel. Várkonyban találkozott Endre király és Béla herceg, Mátyás király és Szilágyi Mihály, itt kelt át a Tiszán Dózsa György is felkelőseregével. A település az átvonuló hadaknak később is az útvonalába esett.
Nemcsak a kutatókat, hanem a falu lakóit is erősen foglalkoztatja Tiszavárkony nevének eredete. Ez a kis írás talán segít kicsit önnek abban hogy megismerje kicsiny falunk nagy múltját. Ezt az írást több helyről is gyűjtötték, alakítgatták, bővítették.

Nevezetessége:

  • Endre király emlékmű

Endre király testvérét, Bélát tette trónja örökösévé.
Ez ígérete után fia született, Salamon.Az apa elfeled az ígéretet, mire a király megesküdött, s fiát mikor még az alig volt hétéves, megkoronáztat; a koronázási ünnepélyen jelen volt Béla herceg is, s arcán nem látszott semmi keserűség, midőn a koronázási himnuszban éneklék a karok: „Esto dominus fratrum tuorum!” (Légy ura testvéreidnek.) De András jobban megijedt a hideg arctól, mint hogyha azt haragosnak látta volna, s hogy testvérét kísértetbe hozza, magához hivatá őt várkonyi várába, egy szőnyeget terítetve le a trón elé, melyre korona és kard voltak letéve.
A kísértés Bélának életébe kerülhetett volna, a trón mögött gyilkosok voltak elrejtve, kiknek Bélát azon esetben, ha a koronához nyúlna, meg kelle ölniük.
– Válassz – monda testvérének a király. – A korona a királyság, a kard a hercegség jelképe, amelyiket választod, legyen a tied, a másik maradjon fiamnak.
Egy hang alig hallhatóan susogá a hercegnek: „Válaszd a kardot”. Miklós volt az, a testőrök vezére.
És Béla a kardot választ. (Vörösmarty költeményéből, mely e tárgyról szól, így felel Béla: „Kard ada hölgyet, hírt, a kard megszerzi, ha szükség, a koronát…”)
De András, midőn kardot adott testvére kezébe, gonosz eszközt adott maga ellen. Azon kard őt koronájától s életétől fosztotta meg.
Az élte elleni nemtelen merényt megtudva a herceg, elfutott ipához, a lengyel királyhoz, s onnan harcias sereggel tért vissza bátyja ellen.
Ez is idegen segélyhez folyamodott, a császár két vezért, egy harmadikat a cseh király külde segélyére, Béla mind a hármat megveré és elfogta; a király magyar seregei a csata után hozzá csatlakoztak. Endre maga a csatában futó lovaktól gázoltatott agyon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • I. világháborús emlékmű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Katolikus templom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Református templom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű adatok:

Polgármesteri Hivatal

Cím: 5092, Tiszavárkony Endre király út 37.

Telefon: 06-56/436-036

Fax: 56/436-555

E-mail: phtv@axelero.hu

Forrás: www.tiszavarkony.hu

Vélemény, hozzászólás?