Tiszagyulaház

Ország: Magyarország

Tiszai szakasz: Közép-Tisza

Település leírása:

A Közép-Tisza mentén terjeszkedő Andrássy-birtok egyik majorsági központja volt – a Tisza-folyó és Újtikos között fekvő – Puszta-gyulaháza. A névadó valószínű csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula volt, aki a Tiszamenti települések lakóinak körében – a múlt század derekán – nagy tiszteletnek örvendett. Ő volt, aki 1845-ben – az első ármentesítő társaságot szervező – Széchenyi Istvánnal Tiszadob tájékán megismerkedett, s akiről Széchenyi már ekkor megjósolta, hogy az ifjú Andrássy Gyula döntő szerepre van hívatva az ország és a monarchia vezetésében, s már ekkor a maga utódjául jelölte meg a vízszabályozás irányításában és a tiszamenti magyar lakosság megmentésére célzó törekvésében.
A tiszadobi grófi birtok majorsági központja közigazgatásilag Tiszaszederkény (ma Tiszaújváros) községhez tartozott. A századfordulóra az állandóan Pusztagyulaházán lakó cselédség száma egyre nőtt. Az új község alapjait a tömegesen Pusztagyulaházára költöző polgáriak vették meg. “1903-ban például 54 polgári család költözött Gyulaháza tanyára”. De költöztek ide a közeli, sőt, még a távolabbi településekről is.
A község alapítását a 27788/1908. IV. a. belügyminiszteri rendelet engedélyezte. Tiszagyulaháza elsősorban Tiszaszederkény közigazgatási területből, jórészt a grófi birtokból lett kiszakítva, de kiegészítették a polgári határból is.
Az 1920-as statisztikai adatok szerint Tiszagyulaháza kisközség Borsod vármegyében, a mezőcsáti járásban, 581 fő magyar lakossal. A Trianon után területrendszerezéssel és közigazgatási határkiigazításokkal Szabolcs vármegyéhez került, majd 1950-ben a közigazgatási határmódosítások és megyekiigazítások során az újonnan szervezett Hajdú-Bihar megye községe lett. 1950 és 1970 között önálló község volt a polgári járásban, majd 1990-ig a debreceni járáshoz tartozott, mint Polgár társközsége.
1991. január 1.-jével alakult meg a település új, demokratikus megválasztott önkormányzata.

Nevezetessége:

Közérdekű adatok:

Polgármesteri Hivatal

Cím:4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

Telefon: (52) 391-990

Fax: (52) 391-990

E-mail: onkormanyzat4097@gmail.com 

Forrás: www.tiszagyulahaza.hu

Vélemény, hozzászólás?