Rákócziújfalu

Ország: Magyarország

Tiszai szakasz: Közép – Tisza

Település leírása:

1950-ben Alsó-Varsánypusztát, Csillag-majort, a Tiszahajlati tanyákat, Újtelepi külterületi lakott helyét egyesítették, s ez a rész Rákócziújfalu néven levált Rákóczifalvától, önálló község lett. 1935-ben a külterületi lakott helyek felmérésekor Rákócziújfalu Varsány néven szerepel, melynek Újtelep csak egy része volt. Rákócziújfalu egy főtengelyű utcás falu, szabályosan osztott telkekkel. A falu közepén emelkedik a helybeliek által Törvény halomnak nevezett magaslat, melyen a szájhagyomány szerint az egykori Tisza Varsány bírái ítélkeztek.
Tiszavarsányt 1075-re korai alapításra utalva Wossyani, Wossciani alakban említik a későbbi oklevél átiratok. Fontos tiszai átkelőhely  volt a népes mezővárossá fejlődött település mellett.1411-ben Barankovics György délvidéki birtokaiért cserélte el.1469-ben Mezőtúrral együtt megkapja azokat a kiváltságokat, melyeket a kolbászszéki kunok élveztek, de nem olvadt bele a kunságba.1514-ben Dózsa György seregei a halászok segítségével itt keltek át a Tiszán. A török már a szolnoki vár ostroma előtt jelentős jövedelmet szed a varsányi révből. A település lakosságának létszáma a XVII. század elejére jelentősen megcsappant.
Régi jelentőségét nem nyerte vissza. Varsány a XVII. század folyamán Mezőtúrral együtt Lorántffy Zsuzsanna, majd a Rákóczi család birtokába került. Elkobzása után birtok lett, s Szolnok használatába került a XVIII. század második felétől. Alsó-Varsány használói, majd birtokosai a XIX. században a Kállayak lettek. 1901-ben Rákóczifalva-Újtelepen 256 házhelyet osztottak ki. Beépítésük azonban nagyon elhúzódott. A II. világháborús harcok során kétszer cserélt gazdát.

Rákócziújfalun új településről lévén nincs nagy hagyománya az iskolaügynek. 1935-ben két állami és uradalmi iskola volt a településen.1949-ben egy belterületi és egy külterületi iskolában tanítottak. A meglévő négy tanteremhez 1962-ben építettek még hármat és egy politechnikai műhelyt. 1965-ben 7 tanteremben 11 pedagógus tanít 280 tanulót. 2002-ben egy teljesen új, mindent igényt kielégítő, a mai kornak megfelelő új iskolát épített a község. A község óvodája 1948-ban épült, akkor óvodába 58 gyermek járt. 1990-ben ezek az adatok így módosultak: 9 óvónő foglalkozott a legkisebbekkel. Többször is átépítették. 2008-ban a keleti szárny lett felújítva, 2010-ben pedig az egész épület.

A község 1960-as években épült művelődési háza filmvetítésre is alkalmas lenne, ha ez iránt volna kellő érdeklődés. Ennek hiányában szűnt meg a mozi 1990-ben, helyén községi rendezvényeket, szüreti bálokat, lakodalmakat, termékbemutatókat tartanak. A közművelődésben az 1990-es évek elejére a kiscsoportos foglalkozások kerültek előtérbe.

Az önállóvá válás idején az orvos és a védőnő hetente egyszer járt ki a faluba Rákóczifalváról. Önálló körzeti orvosa 1976-ig nem volt a községnek. Akkor építettek orvosi lakást és rendelőt. 1991-ben egy körzeti orvos, egy ápolónő és egy védőnő áll község egészségének szolgálatában. 1991. december 15-e óta a fogorvos részfoglalkozásban rendel hetente háromszor három órán át. Időszakonként nőgyógyászati és gyermekgyógyászati rendelés is van. A szakorvosi ellátás Szolnokon biztosított a község lakói számára.

A község földművelését az 1945-ös földreformig a nagytáblás uradalmi gazdálkodás jellemezte. A határban mindig a szántó volt a meghatározó. Az első termelőszövetkezeti csoport Új Élet néven 1949-ben alakult meg Rákócziújfaluban. Az 1950-es években több közös gazdaság alakult, de ezek vagy felbomlottak vagy beolvadtak az Új Élet Tsz-be, amely 1962-ben egyesült a Mezőhéki Táncsics Termelőszövetkezettel és attól kezdve annak 3. számú kerületeként szerepelt (1991-ben is). A rendszerváltás utáni privatizáció során a földterületek számos új tulajdonoshoz kerültek. Jelenleg a falu határában található területeket 8-10 falubeli egyéni gazdálkodó, őstermelő műveli, saját tulajdonban vagy haszonbérbe. Kukoricát, napraforgót, búzát, lucernát termesztenek főként. Állattenyésztéssel csupán 5-6 gazdálkodó foglalkozik, kis állatlétszám mellett. Sajnos a háztáji gazdálkodás is eltűnőfélben van, egyre kevesebb helyen lehet jószágot vagy kiskertet látni.

Közérdekű adatok:

Polgármesteri Hivatal

Cím: 5084 Rákócziújfalu, Sallai Imre út 26.
Telefon / Fax: +36/56 444-054

Forrás: www.rakocziujfalu.hu

Vélemény, hozzászólás?