Fegyvernek

Ország: Magyarország

Tiszai szakasz: Közép – Tisza

Település leírása:

A Nagyközség területe már a bronz korban is lakott volt, a régészeti ásatások során a szapárfalui része és Szakáll-pusztán találtak erre utaló tárgyakat, a belterületen pedig vaskori és szarmata leletek kerültek elő a föld mélyéből. A Fegyvernek név eredete az Árpád-korig nyúlik vissza. Foglalkozásból képzett helynév, mivel fegyverhordozók faluja volt, akik király szolgálónépekként éltek. A település nevét 1212. évben említik először, de szerepel az 1219. évi Váradi Regestrumban is. Egy 1402-es okirat említi, hogy a vám és halászhelyek jövedelmét, 16 jobbágytelket, 112 darab ménesbeli lovat Zsigmond király parancsára Szentjakabi László fia birtokából Domoszlai Demeter birtokába adtak át. A török hódoltság korának végén 1686-87-ben Giraj tatár kán seregei teljesen elpusztították a falut. 1845-ben Szapáry József gróf és neje Orczy Anna Felső-Fegyvernek pusztán németeket telepített le Bácsból és Torontál vármegyéből, s létrehozta az Annaházának, illetve Szapárfalvának nevezett települést. Fegyvernek német lakosai a XIX. század utolsó harmadára elmagyarosodtak, a német nyelvű oktatás 1895-ben szűnt meg az iskolában. Napjainkra már csak németes hangzású nevek és néhány családnál az étkezési szokások emlékeztetnek a betelepítésre. A település 1871-ben lett nagyközség, s 1876-ban Jász-Nagykun-Szolnok Megye megalakulásakor a tiszai középjárásba sorolták. Fegyverneknél 1856-ban szabályozták a Tiszát (74 átvágással) s építették ki a települést védő töltéseket.

Nevezetessége:

  • Pusztatorony (gótikus templommaradvány, 1480 körül épült)
  • Római katolikus templom romantikus stílusban. Tervezte Gerster Károly Frey Lajossal, Kauser Lipóttal, (1862-1863)
  • Református templom (1928)
  • Szapárfalvi új katolikus templom (1992)
  • Nepomuki Szent János szobra (barokk, 1775)
  • Bíró-kastély Szapáry-Schwarz-kastély
  • Kálváriadomb

Közérdekű adatok:

Orvosi Rendelő

Cím: Fegyvernek, Felszabadulás u. 128/a.

Telefon: 56/481-018, 56/481-019, 06/20/3889787

Forrás: www.fegyvernek.hu

Vélemény, hozzászólás?