Tiszaadony

Ország: Magyarország

Tiszai szakasz: Felső-Tisza

Település leírása:

Beregi Síkságon az ukrán határ felé haladva a Tisza mentén kis falvak során át vezet az út az egyik legrégebbi településre Tiszaadonyba.A települést a XIII. században Fügedi Farkas birtokolta, aki az egri káptalan elott eladta azt a Gutkeled nemzetségből származó Apajanknak, O az unokájának Apaj ispán fiának vásárolta meg. Majd a Szalók nembeli Szalók Péternek 1290-ben. Első írásos formája „ODON” amely név az ismeretlen származású ősi magyar személynévből való. Valószínűleg a község határában olvadt galgó falu, amelynek sorsa Tiszaadonyéval egyező, a Szalók nembeli Szalóki Mihály fia, Péter birtokolta 1298-ban is, amikor Eszenyi Tamás fiai Eszenyi és csapi jobbágyokkal lerombolták a falut, Szláv településnév. „a-dom a „som”-ot jelentő Gogh szláv szóból származik. A település nevét 1475.-ben említik utoljára. Határához tartozott Teremszeg puszta is„A falu határát sűrűn szabdalták kisebb-nagyobb vizek, erek, patakocskák, és tavak. Határpontokul a következő tavakat és folyókat sorolták fel: Tisza; büdös halastó, Vid erdejénél.Határpatak, Bochogó folyó, Baranya mocsár, Melepir tó, rekettyés tó, Lapus rekettyefolyó végére a Csarnavoda.

A község egyháztörténet

Az egyházközössége 1645-ben alakult meg. 1665.-ben lelkipásztora Dobozi András volt.
Az egykori római katolikus templom gót stílusú építmény volt, Ez a templom a XVI sz-ban már a reformátusok birtokában volt. A XVII.-ban a háborúk során elpusztult csonkán hevert csak a szentélye maradt fenn még ideig, óráig. A lerombolt templom helyére a hadjáratokon létszámában megfogyatkozott lakosok kis fatemplomot építettek. A XVIII sz. végén jutott el a lakosság arra az elhatározásra, hogy uj kőtemplomot építenek. 1784.-ben kezdték el az építkezést Győrfi György prédikátorságában. A templom nyugati homlokzata elé 1822-ben építettek egy 28 méter magas kőtornyot.
Az a körülmény, hogy a tiszaadonyi hívek a régi kőtemplom romjaira építkeztek később súlyos anyagi következményekkel járt. A templom falai a gyönge alapozás miatt helyenként lesüllyedtek, – minek következtében igen körülményes és költséges munkálattal kellett biztosítani a templom használhatóságát. Ez a munkálat ezzel egyidejűleg a templom belső kifestése az 1938. év elején történt meg. Ugyanakkor a torony is rendbe hozatott, új bádogfestést kapott és az ismét használatba vett templommal együtt a gyülekezet új harangot is szentelt. A belső berendezést Tóth János asztalosmester készítette. 1834-ben kibővítették l937-ben és 1980-ban renoválták . A templomban emléktábla őrzi a II. világháborúban odamaradt 14 áldozat nevét 1945-ben helyezték el. De emlékmű is őrzi az elhurcoltak emlékét amit minden évben megkoszorúznak s még napjainkban is él olyan idős ember, aki 3-4 évet volt a Szovjetunióban elhurcolt.
1938-ban már 140 görög katolikus élt a településen, számukra 1940.-ben építettek templomot. A görög katolikusok egyházilag jelenleg az aranyosapáti görög katolikus lelkészséghez tartozik.

Nevezetessége:

Református templom.

Közérdekű adatok:

Forrás: www.tiszaadony.hu

Vélemény, hozzászólás?