Vízállás előrejelzések – Tisza

Napi vízállás a Tiszán és mellékfolyóin Heti vízállás a Tiszán és mellékfolyóin
Napi vízállás előrejelzésért kattintson a linkre Heti vízállás előrejelzésért kattintson a linkre

 

Tudnivalók a vízállás-előrejelzéssel kapcsolatban

Az Országos Vízjelző Szolgálatnál az év minden napján reggel készül előrejelzés a Duna, a Tisza és a Dráva folyók, valamint azok mellékfolyói következő 6 napban várható vízállására. A 6 napos előrejelzési időelőny indokolt esetben változhat. A hazai és a külföldi vízügyi szervezetektől, szolgálatoktól és az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott hazai és külföldi észlelési, mérési adatok és előrejelzések beérkezési időpontjától függően a vízállás-előrejelzés kiadására 9 és 10 óra között kerül sor. Indokolt esetben — az előrejelzés szempontjából lényeges és/vagy jelentős mennyiségű adathiány, árvizes időszakban többek között a hosszabb elemzéseknek köszönhetően — ez 10 óra utáni időpontra is kitolódhat.
Árvizes időszakban akár naponta többször is lehetőség van előrejelzés készítésére, javítva annak pontosságát és megbízhatóságát a frissen beérkezett észlelt adatokkal, meteorológiai előrejelzésekkel. Mind a Duna, a Tisza és a Dráva és azok mellékfolyói magyarországi szakaszán több állomásra készül vízállás-előrejelzés. Az előrejelzés figyelembe veszi az elmúlt időszak meteorológiai és hidrológiai viszonyain túl — a meteorológiai előrejelzések alapján — a csapadék és a hőmérséklet várható értékeit is az előrejelzés időelőnyének tartamára.
Ezen nagy mennyiségű adat feldolgozását, elemzését, értékelését követően történik meg a hidrológiai előrejelzés. Az Országos Vízjelző Szolgálat saját fejlesztésű előrejelzési rendszert használ, amelyben az előrejelzés több lépcsőben történik, úgynevezett funkcionális modulok egymás utáni futtatásával. A hómodul a hófelhalmozódás és hóolvadás folyamatát, a TAPI modul a csapadék-lefolyással kapcsolatos folyamatokat, a medertranszformációs modul a víz mederbeli mozgását, a duzzasztási modul pedig a vízfolyásokon található duzzasztók, továbbá az egymásba torkolló folyók egymásra történő hatását modellezi, az előrejelzés adaptivitását hibamodellek biztosítják.
Az előrejelzések várható megbízhatóságát a korábbi előrejelzések hibáinak statisztikai vizsgálatával meghatározott objektív mérőszámokkal jellemzik. A várható hibatartományt az elmúlt év előrejelzéseinek négyzetes középhibája alapján adják meg. Mivel a tapasztalatok szerint az előrejelzési hibák jó közelítéssel normális eloszlásúnak tekinthetők, a felhasználók joggal számíthatnak arra, hogy az előrejelzési időszakban az esetek mintegy kétharmadában a vízállás nem lép ki a megadott vízállástartományból.
A táblázatokban az előrejelzett vízállásértékek láthatók napi bontásban. Az értékek mindig a reggeli észlelés időpontjára vonatkoznak, időelőnyük pedig az adott állomás előrejelzési megbízhatóságától függ. (Részletek: Minőségbiztosítás.)
Az előrejelzett értékek — ahogy az észlelt értékek is — esetenként meghaladják az árvízvédelmi készültség fokozatait vagy az LNV-t, illetve alulmúlják az LKV-t. Ezen esetek várható bekövetkezésére történő figyelemfelkeltés érdekében, az előrejelzési táblázatokban különböző – az adott szintnek megfelelő – színekkel kerül közlésre az előrejelzett érték. A színek jelentése a következő:
az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása: sárga
a II. fokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása: narancssárga
a III. fokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása: piros
az LNV szintjének meghaladása: lila
az LKV szintjének alulmúlása: kék